leiding en begeleiding van complexe veranderingen in de non profit sector


< JB MANAGEMENT AL 20 JAAR ACTIEF ! >

 

 

Als regie niet vanzelfsprekend is.

Leiding geven aan complexe veranderingen  is mijn eerste passie. Doorgaans veranderingen waaraan meerdere organisaties deelnemen, zoals bij bundeling van krachten (samenwerking/fusie) of vormgeving van sectorale verbanden. Behoefte aan regie kan zich ook voordoen bij projecten die buiten de reguliere orde vallen of waar leiding (tijdelijk) ontbreekt.  

Opdrachten in een complex deelnemersveld hebben mijn bijzondere belangstelling. Denk aan fusies met meerdere (soms vele) partners. Niet zelden op het snijvlak van politiek bestuur en sectorale autonomie. En altijd in en met non profit organisaties. Die zijn overigens ook volop in het bedrijfsleven te vinden.

Inzetbaar als leidinggevende (interim, projectleider, kwartiermaker)  of als adviseur. In alle gevallen is mijn focus de   regie van het proces.

 Geen beweging zonder wrijving, geen verandering zonder gedoe

Veranderingen verlopen organisch, interactief en daarmee non-lineair. Zelden volgens plan, maar daarom nog niet willekeurig. De werkzame dynamiek is de resultante  van inhoud, belangen en mensen. Deze trefwoorden staan voor deelprocessen die geheel verschillende spelregels volgen. Als dat onderling gaat schuren ontstaat gedoe.  Dat is geen onbegrijpelijke ruis op rationele plannen, maar reele dynamiek. Regie van veranderprocessen vereist  doorzien en benutten van deze dynamiek. Synchroniseren van inhoud, belangen en mensen. Dat scheelt veel onnodig gedoe.

Mijn expertise inzake dynamiek heb ik niet alleen in opdrachten toegepast maar  ook beschikbaar gemaakt door middel van publicaties, colleges, workshops en leergangen. Het delen van deze kennis en vaardigheden is mijn tweede passie.

Jan Bultsma

==============================================================================================

JB Management maakt deel uit van De Stroomversnelling, werkplaats voor organisatievraagstukken.

                                                                                                                                       

www.destroomversnelling.nu

let op: de stroomversnelling gebruikt de extensie .nu (niet .nl)

==============================================================================================

 

strategie zoek flow

Strategie zoekt flow!           Strategie zoekt flow onderzoekt de verbinding tussen financiële ambities en de dynamiek om deze mogelijk te maken.

 

 

 

 

 

Focus op Fusie

Focus op Fusie is het boek over fusies in de non profit sector. Maar vooral over regie van fusieprocessen.

www.focusopfusie.nl

dynamiek doorzien

'Dynamiek doorzien' biedt houvast voor managers en bestuurders die dynamiek willen begrijpen en benutten.Dynamiek Doorzien           biedt managers en bestuurders houvast bij het begrijpen en benutten van dynamiek                     .